سلسله جلسات وی با وینستون چرچیل و ژوزف استالین مبانی جهان و تقسیم آلمان پس از جنگ جهانی دوم را بنیان نهاد. وی در سال ۱۹۴۴ برای چهارمین بار رئیس جمهور آمریکا شد.علت آن درگیر بودن آمریکا در جنگ جهانی دوم بود که به وی این فرصت را داد که چهاربار به ریاست جمهوری انتخاب شود امری که در تاریخ آمریکا یک استثناست.وی در سال ۱۹۴۵در دومین سال خدمت از چهارمین دوره ریاست جمهوریش تنها سه هفته به پایان جنگ جهانی دوم در اروپا درگذشت.

 

 

 

 

 

 فرانکلین دلانو روزولت (۱۸۸۲-۱۹۴۵) سی و دومین رئیس‌جمهور آمریکا بود.
روزولت در سال ۱۹۳۲ توانست به نامزدی دموکرات‌ها برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دست یابد. وی توانست در انتخابات آن سال، با اختلافی فراوان هربرت هوور را شکست دهد.
تائید کمک‌های آمریکا به انگلیس و روسیه در سال ۱۹۴۱ زمینه مخالفت‌های داخلی با سیاست‌های وی را فراهم آورد اما حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر به این مخالفت‌ها پایان داد.