لشکر کوهستانی حنضر
ساعت ٧:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۸   کلمات کلیدی: لشکر حنضر ،محمد امین الحسینی ،لشکر مسلمان هیتلر ،مسلمانان هیتلری

 

 

محمد امین الحسینی، مفتی اعظم فلسطین در حال دیدن و سلام دادن به لشکر حنضر

 

اکثر مردم دنیا بر اثر تبلیغات متفقین، آدولف هیتلر را یک نژاد پرست می دانند و می خوانند. اما این تعداد، از واقعیت و حقیقت خبر ندارند و کنترل افکارشان را بدست متفقین داده اند.

گوشه ای از اسنادی که نشان می دهد که هیتلر نژاد پرست نبود، تشکیل " لشکر کوهستانی مسلمانان SS حنضر " بود که این موضوع تهمت نژاد پرستی هیتلر را رد می کند.